Sådan får du fat i tyske turister online

 

Sådan får du fat i den tyske turist onine.

 

Tyskere udgør med 15,2 mio. overnatninger i 2017 57 pct. og dermed hovedparten af udenlandske gæster i Danmark. Og tendensen er sti gende. To ud af tre, nemlig 66 pct., af bookninger fra tyskere ti l en rejse i  Skandinavien foregik i ifølge tyske Reiseanalyse i 2017 på internettet.

Men der er et problem …

Mulighederne for at præsentere sig online overfor sin tyske målgruppe bliver ikke altid brugt optimalt.

Sådan præsenterer du dig optimalt overfor din tyske målgruppe online

Iris Uellendahl PR og Kommunikation hjælper dig med at

  • identificere og stille skarpt på din målgruppe i Tyskland,
  • finde frem ti l de optimale platforme for din virksomhed (hjemmeside, bookingsportale, sociale medier, anbefalingsplatforme), som du ønsker at præsentere dig på – og bruge dem rigtigt.

Det får du med hjem som deltager:

  • Konkret viden om, hvem der besøger Danmark
  • Redskaber til at blive skarpere/klogere på din målgruppe.
  • Viden om, hvordan det tyske publikum orienterer sig på nettet om bl.a. feriedesti nationer, opholdssteder – og hvad betyder det for mig?
  • Gode og mindre heldige eksempler på markedsføring.
  • Direkte anvendelige tips og gode råd, du kan arbejde videre med.

Kontakt mig gerne for at høre mere.